שילוט פולט אור לחדרים יעודיים ומרחבים מוגנים

שלט פולט אור 20/30 ס”ח